Pieteikšanās uz 2023. gada bērnu vasaras nometnēm ir beigusies

Bindenti - Šobrīd notiek pieteikšanās uz 2023. gada bērnu vasaras nometnēm

Lai pieteiktos uz nometnēm, aicinām rūpīgi iepazīties ar kārtību kas jāievēro, lai pieteiktos uz vēlamo nometni:

 

1. Aizpildiet PIETEIKUMA ANKETU un gaidiet apstiprinājumu dalībai nometnē kopā ar nometnes dokumentiem.

2. Parakstiet atsūtītos DOKUMENTUS (līgumu, iekšējās kārtības noteikumus un pieteikuma anketu) sekojošā veidā un atsūtiet tos atpakaļ uz e-pastu:

 • ar drošu elektronisko parakstu visus dokumentus kopā,
 • ar roku katru lapu atsevišķi, ieskanējot un saglabājot visus dokumentus vienā pdf dokumentā.

3. Pēc dokumentu parakstīšanas, sagaidiet RĒĶINU, saskaņā ar kuru veiciet avansa maksājumu EUR 100 apmērā, lai rezervētu vietu nometnē. Maksājuma mērķī norādiet rēķina numuru.

4. Veiciet atlikušās summas APMAKSU saskaņā ar to pašu rēķina numuru pa daļām Jums ērtā veidā vai ne vēlāk kā 14 dienas pirms nometnes sākuma.

Pieteikuma atsaukšana

Ja Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis vēlas atsaukt dalību nometnē, mēs piedāvājam apmeklēt citu nometni esoša vai nākamā gada ietvaros un visa iemaksātā nauda tiks pilnībā novirzīta uz izvēlētās nometnes apmeklējumu, tādejādi neradot vecākiem zaudējumus un bērniem iespēju apmeklēt mūsu nometnes.

Ja Force Majeure t.sk. COVID-19 ierobežojumu dēļ nometne nevarēs norisināties, visa iemaksātā nauda tiks pilnībā atgriezta vai pārcelta uz nākamā gada nometnes apmeklējumu.

 

Ja Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis vēlas atgūt iemaksāto dalības maksu, tad Nometnes organizatoram ir tiesības paturēt atlīdzību par šī līguma uzteikšanu sekojošā apmērā:

 • 100 EUR avansa apmērā, ja Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis uzteic līgumu 14 dienas pirms nometnes sākuma;
 • 50% apmērā no Nometnes dalības maksas, ja Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis uzteic līgumu 10 dienas pirms nometnes sākuma;
 • 100% apmērā no Nometnes dalības maksas, ja Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis uzteic līgumu 5 un mazāk dienas pirms nometnes sākuma.
Bindenti - Vispārīgās attīstības un piedzīvojumu Bērnu vasaras nometnes

Būs uz urrā!

Bindenti - Šobrīd notiek pieteikšanās uz 2023. gada bērnu vasaras nometnēm

Informācija vecākiem

Nepieciešamie dokumenti

PIRMS NOMETNES

 1. Nometnes pieteikuma anketa
 2. Parakstīts nometnes līgums
 3. Parakstīti nometnes iekšējās kārtības noteikumi

 

NOMETNES IERAŠANĀS DIENĀ

1. Ģimenes ārsta medicīniskā izziņa

 • Diennakts nometnēm - triju mēnešu laikā pirms nometnes darbības uzsākšanas izsniegtu ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izziņu (vai tās kopiju, uzrādot oriģinālu) par dalībnieka veselības stāvokli un rekomendācijām (izņemot dalībniekus, kuru veselības aprūpe tiek uzraudzīta normatīvajos aktos par sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību noteiktajā kārtībā).
 • Dienas nometnēm nav nepieciešama ārsta zīme.

 

Instrukcija vecākiem

Nometnē ir izstrādāti IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI, kuru ievērošana nodrošina bērnu drošību nometnes laikā. 

 1. Pirms nometnes apmeklējuma izrunājiet ar bērniem nometnes iekšējās kārtības noteikumus, kas Jums tiks nosūtīti kopā ar visu pārējo dokumentāciju.
 2. Katras nometnes pirmajā dienā dalībnieki papildus tiks instruēti par iekšējās kārtības noteikumiem, lai pārliecinātos par to iegaumēšanu.
 3. Izteiktu iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā un par atkārtotiem pārkāpumiem, dalībnieks tiek izslēgts no nometnes bez dalības maksas atgriešanas. Lai gan visi jautājumi nometnē tiek risināti ar maksimālu labvēlību, bet ar īpašu piesardzību, ja tas skar nometnē iesaistīto dalībnieku labklājību un drošību.
 4. Gadījumā, ja bērnam ir kādi veselības un uzvedības traucējumi, medikamentozā terapija, ēšanas ierobežojumi vai alerģijas, nometnes dalībnieka vecākiem tas obligāti ir jāmin pieteikuma anketā, pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par informācijas slēpšanu un nometnes organizators neuzņemas nekādu atbildību par radušām situācijām šajā sakarā.
 5. Par visām veselības sūdzībām primāri tiek informēti vecāki un visas medicīniskās darbības notiek tikai un vienīgi saskaņā ar vecāku ziņu. Gadījumos, ja bērnam parādās temperatūra un citas saslimšanas pazīmes, bērns nekavējoties tiek sūtīts mājās.
 6. Nometnes organizatoram ir noslēgts līgums ar ģimenes ārstu, kas nepieciešamības gadījumā sniedz attālinātu medicīnas konsultāciju, savukārt, ja ir notikusi smagāka trauma vai negadījums, nekavējoties tiek zvanīts 112 ātrās neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam. 
 7. Nometnē tiek piedāvāta sabalansēta ēdināšana 5 reizes dienā (brokastis, pusdienas, launags, vakariņas, naksniņas) pēc daudzveidīgas ēdienkartes un regulāri tiek nodrošināts dzeramais ūdens.
 8. Nav ieteicams bērniem dot līdz ēdienu, kārumus, našķus par kura konstistenci, sastāvu un derīguma termiņa iedarbību uz bērnu veselību nometnes organizators atbildību neuzņemas.
 9. Nav ieteicams uz nometni ņemt līdz mobilos telefonus, elektroniskās iericēs vai ko tml., jo nometnes organizators neuzņemas atbildību par personisko lietu bojājumiem un/vai zaudējumu.
 10. Personīgie mobilie telefoni var tikt izmantoti tikai un vienīgi miera stundas laikā no plkst. 13:30 - 14:30. Nekādā gadijumā ne nodarbību un ēšanas laikā, nakts vai citā laikā. Par šo noteikumu neievērošanu, nometnes pedagogam ir tiesības konfiscēt personīgo mobilo telefonu līdz nometnes noslēguma dienai. 
 11. Nometnes dalībniekiem, kuriem nebūs personiskais mobilais telefons, bērnu un vecāku savstarpējai sazināšanai miera stundas laikā no plkst. 13:30 - 14:30, tiks izmantots nometnes pedagoga telefons ar numuru 22471290.
 12. Gadījumā, ja nav nokomplektējies pietiekošs nometnes dalībnieku skaits, nometnes organizators patur tiesības atcelt nometnes organizēšanu VAI piedāvāt Jums pārcelt nometnes laiku uz citiem nometnes datumiem.
Bindenti - Vispārīgās attīstības un piedzīvojumu Bērnu vasaras nometnes