Mūsu privilēģijas - Jūsu ieguvumi

Lai pieteiktos uz nometnēm, aicinām veikt sekojošas darbības:

 • Katru gadu JAUNAS NOMETNES PROGRAMMAS.
 • Bagātīgas PRIVILĒĢIJU ATLAIDES.
 • Blīvs un aktīvs DIENAS GRAFIKS.
 • Nometnes personālā ir KVALIFICĒTI SPECIĀLISTI un PEDAGOGI
 • SABALANSĒTA ĒDIENKARTE sadarbībā ar ēdināšanas uzņēmumiem, kas ikdienā nodrošina ēdināšanu bērnu izglītības iestādēs. 
 • Ērta pieteikšanās forma un ON-LINE DOKUMENTU PARAKSTĪŠANA.
 • DALĪTA APMAKSAS KĀRTĪBA pēc vecāku iespējām.  
 • SERTIFICĒTA NOMETNE, kas ir reģistrēta Valsts izglītības starura centrā.
 • ATBILSTĪBA KVALITĀTES KRITĒRIJIEM un valsts kontrolējošām iestādēm - PVD, VUG, VI.


Privilēģiju atlaides

(kas summējas)

 • Agrā rezervācija, piesakoties līdz 1.05.2020. - EUR 10
 • Iepriekšējo gadu nometnes dalībniekiem - EUR 10
 • Piesakoties kopā ar brāli vai māsu - EUR 5
 • Piesakoties kopā ar draugu, kas ne reizi nav bijis mūsu nometnē - EUR 5
 • Piesakoties uz vairāk kā vienu nometni  - EUR 5

 (kas nesummējas)
 • Goda ģimenei 3+, uzrādot Ģimenes karti - EUR 20, katra nākamajam bērnam no ģimenes - EUR 10 atlaide.


Pašvaldību līdzfinansējumi

Saskaņā ar pašvaldību lēmumiem, ir noteikts šajā gadā piešķirt līdzfinansējumu sekojošu pašvaldību bērniem uz noteiktām nometņu programmām:

 • Salacgrīvas novadā deklarētajiem bērniem, ja bērns un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā uz 2020. gada 1. janvāri - EUR 179,90 vai EUR 266 bērniem un jauniešiem no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm, kā arī bērniem, kas atrodas aizbildniecībā. Finansētais bērnu skaits - 15-25 bērni, atkarībā no nometnes programmas. Finansējums tiek piešķirts uz nometnēm, kas norisināsies Salacgrīvas novadā. 
 • Carnikavas novadā deklarētajiem bērniem, ja bērns un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Carnikavas novadā uz 2020. gada 1. janvāri - EUR 112 uz diennakts nometnēm un EUR 96 vai EUR 48 uz dienas nometnēm, atkarībā no izvēlētās nometnes programmas. Finansētais bērnu skaits - 10 bērni katrā nometnē. Finansējums tiek piešķirts uz nometnēm, kas norisināsies Ādažu novadā un Siguldā, saskaņā ar mūsu nometņu programmām. 

!! Finansiāls atbalsts tiek piešķirts tikai vienam bērnam uz vienu nometni.


Pieteikšanās

Lai pieteiktos uz nometnēm, aicinām veikt sekojošas darbības:

 1. Aizpildiet PIETEIKUMA ANKETU līdz 1.05.2020., lai saņemtu agrās rezervācijas atlaidi.  
 2. Parakstiet līgumu, iekšējās kārtības noteikumus un pieteikuma anketu, saskaņā ar nosūtīto dokumentāciju.
 3. Iemaksājiet avansu 50 EUR apmērā, saskaņā ar rēķinu, lai rezervētu vietu nometnē.
 4. Veiciet gala norēķinu par dalību nometnē ne vēlāk kā 15 dienas pirms nometnes sākuma. 
Ierodoties uz nometni OBLIGĀTI paņemiet līdz Ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli un gatavību nometnei. Ārsta izziņai jābūt derīgai vismaz 3 mēnešus no nometnes sākuma datuma. 


Svarīgi zināt un ievērot

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.981 ir izstrādāti papildus noteikumi, kas jāņem vērā saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju:

 1. Netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija, klātbūtne bērnu nometnē atbilstoši 2020. gada 12. marta Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.12. apakšpunktam.
 2.  Gan dienas, gan diennakts Nometnes dalībnieki ne ātrāk kā 7 dienas pirms Nometnes darbības sākuma saņem ģimenes ārsta izziņukurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām.
 3. Netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne Nometnē. Bērnu un darbinieku veselības skrīningu (temperatūras mērīšana, elpceļu saslimšanas pazīmes: klepus, iesnas, kakla sāpes), veicot vizuālu novērojumunodrošina Nometnes organizatora norīkota persona pirmajā dienā diennakts nometnēs un dienas nometnēs - katru dienu. Nometnes dalībnieku veselības stāvokli uzrauga arā Nometnes norises laikā.
 4. Nometnēs tiks organizēt bērnu pieņemšana un nodošanu vecākiem pie Nometnes teritorijā pie ieejas, lai mazinātu pulcēšanās iespējas un ievērotu 2 m distanci.

Plašāk par MK nosacījumiem

!!!!!! Organizējot nometnes esam un būsim spiesti ievērot noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 izplatību Latvijā. Pastāv iespēja atcelt vai pārcelt nometnes laiku, bet par to noteikti jau savlaicīgi Jūs informēsim.


!!!!!! Gadījumā, ja nav nokomplektējies pietiekošs nometnes dalībnieku skaits, nometnes organizators patur tiesības atcelt nometnes organizēšanu VAI piedāvāt Jums pārcelt nometnes laiku uz citiem nometnes datumiem,. 


!!!!!! Gadījumā, ja nometnes dalībnieku skaits pārsniedz gaidīto un šajā sakarā rodas izmaiņas programmā un nometnes norises vietas izvēlē, arī par to savlaicīgi Jūs informēsim. 

!!!!!! Sadzīvisku un tehnisku apstākļu dēļ, nometnes organizators saglabā tiesības veikt izmaiņas nometnes programmā, nometnes norises laikā.

 .