PIETEIKŠANĀS

Šobrīd notiek pieteikšanās uz 2022. gada rudens dienas nometnēm.  

Lai pieteiktos uz nometnēm, aicinām rūpīgi iepazīties ar kārtību kādu jāievēro, lai pieteiktos uz vēlamo nometni veikt sekojošas darbības:

    1. Aizpildiet E-PIETEIKUMA ANKETU un veiciet avansa maksājumu 100 EUR apmērā līdz 1.04.2022., lai saņemtu agrās rezervācijas atlaidi 15 EUR.

    2. Parakstiet līgumu, iekšējās kārtības noteikumus un pieteikuma anketu, saskaņā ar Jums nosūtīto dokumentāciju on-line sekojošā veidā:

 • ar drošu elektronisko parakstu;
 • parakstot, ieskanējot un atsūtot atpakaļ uz e-pastu vai whats up.
    3. Iemaksājiet avansu EUR 100 apmērā, saskaņā ar rēķinu, lai rezervētu vietu nometnē, un atlikušo summu turpināt maksāt pa daļām Jums ērtā veidā.

    4. Veiciet gala norēķinu par dalību nometnē 14 dienas pirms nometnes sākuma.

Pieteikuma atsaukšana

Ja kut kādu apstākļu dēļ Nometnes dalībnieks nevēlas vai nevar ierasties uz nometni un Nometnes vecāks vai aizbildnis atsaka dalību nometnē, tad Nometnes organizētājam ir tiesības paturēt Nometnes dalības maksu sekojošā apmērā, kā atlīdzību par šī līguma uzteikšanu:

 1. 100 EUR avansa apmērā, ja Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis uzteic līgumu vismaz 30 (trīdesmit) darba dienas pirms nometnes sākuma.
 2. 50% apmērā no Nometnes dalības maksas, ja Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis uzteic līgumu vismaz 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms nometnes sākuma.
 3. 100% apmērā no Nometnes dalības maksas, ja Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis uzteic līgumu mazāk nekā 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms nometnes sākuma;
 4. Ja pēkšņu un neparedzamu apstākļu dēļ dalībnieks nevarēs ierasties nometnē, visa iemaksātā nauda tiks pilnībā novirzīta un pārcelta uz nākamā gada nometnes apmeklējumu, tādejādi neradot vecākiem zaudējumus un bērniem iespēju apmeklēt mūsu nometnes.
 5. Ja neparedzamu apstākļu vai COVID-19 ierobežojumu dēļ nometne nevarēs norisināties, visa iemaksātā nauda tiks pilnībā atgriezta vai pārcelta uz nākamā gada nometnes apmeklējumu.

Svarīgi zināt un ievērot

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” ir izstrādātas vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 1. Bērnu nometņu dalībnieki pirms nometnes (izņemot pārslimojušos 60 dienas pēc inficēšanās apstiprināšanas) veic valsts apmaksātu SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testu siekalu paraugā  (pēdējo 72 stundu laikā pirms nometnes sākuma) vai SARS-CoV-2 vīrusa antigēna tests (pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma).
 2. Bērnu nometņu dalībnieki nometnes darbības laikā veic SARS-CoV-2 vīrusa antigēna paštests reizi divās dienās vakcinētiem,  nevakcinētiem un pārslimojušiem (no 61.dienas pēc inficēšanas apstiprināšanas) nometnes darbiniekiem un dalībniekiem.
 3. Gan dienas, gan diennakts Nometnes dalībnieki ne vēlāk kā 7 dienas pirms Nometnes darbības sākuma saņem ģimenes ārsta izziņu, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām.
 4. Netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija, klātbūtne bērnu nometnē atbilstoši 2020. gada 12. marta Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.12. apakšpunktam.
 5. Netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne Nometnē. Bērnu un darbinieku veselības skrīningu (temperatūras mērīšana, elpceļu saslimšanas pazīmes: klepus, iesnas, kakla sāpes), veicot vizuālu novērojumu, nodrošina Nometnes organizatora norīkota persona pirmajā dienā diennakts nometnēs un dienas nometnēs - katru dienu. Nometnes dalībnieku veselības stāvokli uzrauga arā Nometnes norises laikā.
 6. Nometnēs tiks organizēt bērnu pieņemšana un nodošanu vecākiem pie Nometnes teritorijā pie ieejas, lai mazinātu pulcēšanās iespējas un ievērotu 2 m distanci.


 • Organizējot nometnes esam un būsim spiesti ievērot MK noteiktos norādījumus saistībā ar Covid-19 izplatību Latvijā un esam pakļauti ekonomiskās situācijas nestabilitātei valstī.  Pastāv iespēja atcelt vai pārcelt nometnes laiku, mainīt nometnes vietu vai nometnes dalības maksu, par to noteikti Jūs iepriekš informējot.
 • Gadījumā, ja nav nokomplektējies pietiekošs nometnes dalībnieku skaits, nometnes organizators patur tiesības atcelt nometnes organizēšanu VAI piedāvāt Jums pārcelt nometnes laiku uz citiem nometnes datumiem.

Kontakti

T. 27 887 077
E-pasts: info@bindenti.lv

DACE VIRZA 
Nometnes organizatore                                             
Sertificēta nometnes vadītāja                       Biedrības valdes locekle

Biedrība ATTĪSTĪBAS PARKS 
Reģ.nr. 40008251721
Kanāla iela 17, Alderi, Ādažu novads