ATMIŅAS

Pateicoties mūsu fotogrāfiem, mums ir bagāts foto atmiņu krājums, ko visi vēcāki un bērni saņem savā lietošanā pēc katras nometnes.

Gaujas svētki Ādažos, 2017

Katru gadu piedalamies Ādažu Gaujas svētkos, lai satiktu mūsu nometnes bērnus un vecākus, kavētos atmiņās un pārrunātu nākamās nometnes apmeklējumus.