ATMIŅAS

Pateicoties mūsu fotogrāfiem, mums ir bagāts foto atmiņu krājums, ko visi vēcāki un bērni saņem savā lietošanā pēc katras nometnes.

Bērnu vasaras nometnes MEISTARNĪCA - MĀKSLA 2021

Viesu nams BRŪVERI, Sigulda