ATMIŅAS

Pateicoties mūsu fotogrāfiem, mums ir bagāts foto atmiņu krājums, ko visi vēcāki un bērni saņem savā lietošanā pēc katras nometnes.

Gaujas svētki Ādažos, 2018

Šis bija pirmais mūsu kopīgais gājiens Gaujas svētku ietvaros, kurā pulcējās m'jusu nometnes bērni, vecāki un atbalstītāji.