Gaujas svētki Ādažos, 2018

Šis bija pirmais mūsu kopīgais gājiens Gaujas svētku ietvaros, kurā pulcējās m'jusu nometnes bērni, vecāki un atbalstītāji.

© Biedrība ATTĪSTĪBAS PARKS 2019           

 .